Beyaz Fasulye


Beyaz Fasulye

AMERİKA

U.S.A. GREAT NORTHERN FASULYE

KANADA

KANADA ALBERTA FASULYE

ARJANTİN

ARJANTİN HOROZ FASULYE
ARJANTİN ŞEKER FASULYE

ÇİN

ÇİN JAPONİKA TİP BEYAZ FASULYE
ÇİN DERMASON TİP BEYAZ FASULYE
ÇİN BOMBA FASÜLYE

PERU

PERU ŞEKER FASULYE
PERU LIMA FASULYE

KIRGIZİSTAN

KIRGIZ ÇALI FASULYE

MISIR

MISIR HOROZ FASULYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE SIRA FASULYE

UKRAYNA

UKRAYNA ŞEKER FASULYE